Presiding Over Architectural

Ths.Kts Hoàng Minh Hiển

Ths.Kts Hoàng Minh Hiển, với gần 20 năm trong sự nghiệp thiết kế kiến trúc, xây dựng, anh đã và đang là chủ trì của rất nhiều dự án lớn, kinh nghiệm và sự tâm huyết của anh, đang là một bảng điều khiển rất lớn cho cỗ máy hoạt động của Vietspace.