Designer

Kts, Phạm Việt Anh

Một KTS với rất nhiều nhiệt huyết và năng lương tuổi trẻ, đặc biệt anh đã đạt được giải Nhất của cuộc thi  " Nhà Thiết Kế Trẻ Châu Á 2018 ", là bàn đẩy cho sự tự tin sáng tạo trong hoạt động thiết kế của mình sau này.