CEO, Designer

Kts. Phạm Minh Tuân

Cùng với các cộng sự khác, anh và các đồng nghiệp của mình luôn mong muốn Vietspace sẽ đóng góp nhiều phần nhỏ, để mang lại cho cuộc sống những giá trị tốt đẹp, đồng thời mang lại cho cộng đồng những sản phẩm, những công trình thật ý nghĩa hơn