Chief of Design

Kts. Nguyễn Thành Ba

Anh đã từng tâm sự rằng, anh luôn muốn phát triển sự nghiệp của mình bằng chính con đường Designer chuyên nghiệp, điều đó khẳng định sự tâm huyết đối với "Nghề" của kts. Thành Ba, 

Vietspace rất mong sự đóng góp của anh vào sự thành công của tập thể.