Tecnical Director

ks. Nguyễn Tuấn Hữu,

Người chủ trì toàn bộ hoạt động xây dựng, thi công nội thất của Vietspace,

Với kinh nghiệm lâu năm trong việc quản lý dự án, và tổ chức tổ đội, việc triển khai các công trình từ thiết kế đến thực tế thi công hiện nay, đều được Ks. Nguyễn Tuấn Hữu thực hiện.