Dự Án Nhà Thờ Dòng Họ Nguyễn

Chủ đầu tư : Dòng Họ Nguyễn

Diện tích : tổng diện tích khu đất 50 m2

Địa điểm : Thái Bình

Hoàn Thành : 2018

Dự Án Nhà Thờ Dòng Họ Nguyễn